Aslan Denizcilik - OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

O

ASLAN DENİZCİLİK  ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun  almış olduğu 06/09/2017 tarihli ve 2017 /12 sayılı karara  istinaden; 02 Ekim 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 12:00’da,  şirket merkezi olan Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/503  Esenler /İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ASLAN  DENİZCİLİK  ANONİM  ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. 2016 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 mali yılına ilişkin  faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 5. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
 9. Dilek ve temenniler,
 10. Kapanış.

 

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Denizcilik Anonim Şirketi’nin02/10/2017 tarihinde saat 12:00 ‘daOruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/503 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2016 yılıOlağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

 

Toplam (0) Yorum

  Dikkat! Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorum Yapan Sen Ol.

Yorum Yap

 

Tema Düzenle

Tema Renk

Sayfa Stili

Arka Plan Resmi